Hoe vinden wij NU onze innerlijke waarheid

Deze lezing vertelt over het geschenk van het leven; over het hart, het lichaam, de elementen, de schepping, de zon, de maan, de sterren, de aarde, de natuur, de ziel en onze reis naar het Licht. 

Ieder van ons draagt in zijn of haar binnenste een zaad van Licht; een Goddelijk potentieel. Zoals het zaad van de boom de structuur en het pad van het ontvouwen van de bloem en het ontwikkelen van de vrucht in zich draagt, zo draagt u vijf pure lichten van wijsheid in uw binnenste en is uw pad van vervulling verbonden met de vier winden der verandering. Niets ligt vast. Je zou kunnen zeggen dat de opvoeding van de mens in zijn of haar ontwikkeling naar volwassenheid tot aan het hart gaat en het belangrijk is in deze ontwikkelingsgang steeds in verbinding te blijven met je bron die vrij en multidimensioneel is.

Deze lezing heeft de intentie u in herinnering te brengen hoe de hemel op aarde te wandelen; hoe te leven vanuit uw volledig potentieel in harmonie en in open dialoog met het Oneindige. Zij brengt u hopelijk een dieper inzicht in uzelf, in uw groei in Liefde en laat u mogelijk iets van uw potentieel ervaren. Misschien ontdekt u dat uw leven een groot avontuur en een heilig spel is; dat u niet degene bent die u dacht dat u was; dat u een multidimensioneel wezen bent en dat u juist diegene bent op wie u heeft gewacht.           

Avani van Leeuwe is arts en spiritueel gids. Hij is oprichter van de wijsheidsschool I AM en draagt komend najaar de vijfluik" In harmonie met het bestaan en de oneindigheid" uit. 

De boeken "Het heilige pad van de leider"en "De terugkeer van het Licht" zijn van zijn hand. Achtergrond informatie kunt u vinden op www.innerquest.nl.